آخرین شماره


شماره 24 سال 6
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - بررسی اثرات تعدیل‌کنندگی مقابله‌ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه‌ی بین استرس ادراک‌شده و همدلی ( DOI : 0)
( محمد عباسی - محمد حجتی )
2 - پیش‏بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی ( DOI : 0)
( محمد بهشتیان - مرتضی روزبهانی )
3 - اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز ( DOI : 0)
( جعفر حسنی - مرتضی فیاضی - الیاس اکبری )
4 - مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی ( DOI : 0)
( علی کمالجو - محمد نریمانی - اکبر عطادخت - عباس ابوالقاسمی )
5 - بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان ( DOI : 0)
( احمدرضا کیانی چلمردی - بهمن زردی گیگلو - سعید خاکدال )
6 - پیش‌بینی نشانه‌های حساسیت اضطرابی با میانجیگری ذهن‌آگاهی بر اساس اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان ( DOI : 0)
( الهه کهراریان - خدامراد مومنی - کامران یزدانبخش )
7 - اثربخشی آموزش نظریه‌ی ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان ( DOI : 0)
( راضیه شیخ الاسلامی - سمانه نوری )