آخرین شماره


شماره 22 سال 6
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - رابطه تفکر انتقادی، تمایز یافتگی و ترس از ارزیابی منفی با سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان ( DOI : 0)
( ازاده سرداری - خدامراد مومنی - سروه محمدزاده )
2 - تأثير بازی‌درمانی تعاملی گروهي بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات كودكان ( DOI : 0)
( فریبا یزدخواستی - ازاده فرهادیه - حمیدرضا عریضی )
3 - مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین ( DOI : 0)
( مهدی قدرتی میرکوهی - محمد بامدادی سیبنی - فاطمه شیرمحمدی )
4 - محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان ( DOI : 0)
( سیده فاطمه کاظمی - حبیب الله نادری - سهیلا هاشمی - فرزانه میکائیلی )
5 - نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران ( DOI : 0)
( ناصر ناستی زایی - مصیب بامری )
6 - نقش واسطه‌ای عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی و خشم در رابطه بین رفتار کنترلی ادراک‌شده و زورگویی ( DOI : 0)
( مژگان سپاه منصور - عطیه امراللهی بیوکی )
7 - عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ( DOI : 0)
( وحید وزیری - صدف کرامتی - نادر حاجلو - علی رضایی شریف )