مقاله


کد مقاله : 139607251810268594

عنوان مقاله : Structural Equation Modeling of Relationships between Parental Acceptance-Rejection, Social Information Processing and Adolescents' Aggression

نشریه شماره : 26 Summer 2017

مشاهده شده : 643

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 azam@yahoo.com Professor PhD
2 2 2 razi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

Structural Equation Modeling of Relationships between Parental Acceptance-Rejection, Social Information Processing and Adolescents' Aggression Introduction: Present study investigated the mediating role of social information processing in the relationships between parental acceptance-rejection and adolescents' aggression. Method: Participants were 464 junior high schools in Qazvin city (233 girls and 231 boys) who were selected by multistage cluster sampling. To assessing research variables, Parental Acceptance – Rejection Questionnaire, child version (Rohner, 2005), Social Fiction (Tur-Kaspa & Brayan, 1994) and Aggression Questionnaire (Buss & Perri, 1992) were used. The data was analyzed by structural equation modeling applying AMOS Results: The result showed that final model has a good fitness. Also, findings of research hypothesis analysis showed that mother acceptance-rejection has been increased adolescents' aggression, by direct and indirect effects, (through decrease scores of social information processing, consist of recognize and interpretation, and decision making). Father acceptance-rejection didn't show any effect on research variables. Conclusion: In general, results of present research provided evidences for mediating role of social information processing in the relationships between mother acceptance-rejection and adolescents' aggression